El que ens diferencia.

Objectius


   Hem obtingut una forma realment eficaç d'aprenentatge, a causa de la constant actualització i recerca dels nostres programes i en contacte amb les últimes tendències tecnològiques.


   Els nostres cursos estan desenvolupats i experimentats per nadius i vertaders professionals de la llengua anglesa, així com programadors, pedagogs, psicòlegs, etc

El nostre sistema


 

   L'aprenentatge és totalment pràctic, ja que es combinen les sessions multimèdia de l'ordinador amb les teòriques i pràctiques del professor, el qual està en tot moment a la disposició dels alumnes.

 

 

Metodologia


   En els nostres cursos l'alumne adopta un paper actiu en el procés d'aprenentatge ja que es troba en tot moment motivat hagut d'en gran manera a l'amens que resulten els nostres cursos.

 

   El procés és de constant descobriment, les coses no es donen fetes sinó que el propi alumne a través de la informació que se li subministra arriba a entendre de forma lògica allò que s'intenta aprendre. En conseqüència la informació adquirida per l'alumne és molt més duradora que l'aprenentatge tradicional on amb el temps els conceptes s'obliden.


   La utilització d'un sistema d'aprenentatge obert i democràtic fa que l'ambient de treball siga òptim on l'únic límit ho marca el propi alumne.