Anglés per a joves i adults   L'aprenentatge és totalment pràctic, ja que es combinen les sessions multimèdia de l'ordinador amb les teòriques i pràctiques del professor, el qual està en tot moment a la disposició dels alumnes.
El seguiment és personalitzat observant la progressió de cada alumne sense trobar-se aquest supeditat a la resta de la Classe, sinó que cadascun avança al seu propi ritme dins de grups homogenis i del progrés dels quals es passa relació a pares i alumnes.


   L'ensenyament es realitza de forma progressiva segons la EAO (ensenyament assistit per ordinador) on l'alumne s'involucra i entra en contacte directe amb situacions quotidianes com si es tractara de la vida real.


   És doncs un sistema totalment interactiu on entren en joc tots els sentits aconseguint aprendre més en menys temps i és clar, d'una forma amena. L'alumne adopta un paper actiu en el curs utilitzant tots els recursos que es posen a la seua disposició.